HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐỔI MÃ KHÓA SỐ DÙNG CHO KHÓA KÉT US
( Két xuất xưởng được cài số : 20, 40, 60).
CÁCH MỞ KHÓA: ( Lấy vạch giữa làm chuẩn ).
1.     Quay 4 vòng qua TRÁI ( ngược chiều kim đồng hồ) sao cho số 20 đi qua vạch giữa 4 lần và lần thứ  4 thì ngừng số 20 ngay vạch giữa.
2.     Quay 3 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ) sao cho số 40 đi qua vạch giữa 3 lần và lần 3 thì ngừng số 40 ngay vạch giữa.
3.     Quay 2 vòng qua TRÁI (ngược chiều kim đồng hồ) sao cho số 60 đi qua vạch giữa 2 lần và lần 2 thì ngừng số 60 ngay vạch giữa.
4.     Quay chậm qua PHẢI  cho đến khi núm ngừng lại.
Bây giờ khóa đã được mở.
CÁCH KHÓA:
          Quay 4 vòng qua TRÁI  hoặc PHẢI
          Bây giờ khóa đã được khóa.
CÁCH ĐỔI MÃ: (Lấy vạch xéo làm chuẩn)
1.     Quay 4 vòng qua TRÁI ( ngược chiều kim đồng hồ) sao cho số 20 đi qua vạch xéo 4 lần và lần thứ 4 thì ngừng số 20 ngay vạch xéo.
2.     Quay 3 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ) sao cho số 40 đi qua vạch xéo 3 lần và lần thứ 3 thì ngừng số 40 ngay vạch xéo.
3.     Quay 2 vòng qua TRÁI ( ngược chiều kim đồng hồ) sao cho số 60 đi qua vạch xéo 2 lần và lần thứ 2 thì ngừng số 60 ngay vạch xéo.
 
ØSau đó dùng chìa đổi mã xoay theo hướng mũi tên ( theo ngược chiều kim đồng hồ một góc 90 độ ) bên mặt trong két của bạn.
ØBây giờ bạn cài mã số mới ( Thao tác giống như trên, vạch xéo làm chuẩn).
ØSau khi cài đặt xong số mới, bạn xoay chìa đổi mã ngược hướng mũi tên ( theo cùng chiều kim đồng hồ một góc 90 độ ), rút chìa đổi mã ra, lúc này  số mới đã được nhập.
     Sau khi đổi mã nên để cửa mở và thử  lại mã vừa đổi 5 đến 6 lần.
Ghi chú :
– Để cài số mới bạn không sử dụng số cuối cùng từ 0-25  (Ví dụ 55-86-19)

 

Chìa khóa định vị chỉ để hạn chế xoay núm số